(GD&T;Đ)-Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo (lần 2) Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non, nhà trẻ và trường mẫu giáo (gọi chung là trường mầm non) thuộc loại hình công lập, dân lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Ảnh mang tính minh họa (Internet)

Theo đó, quy trình kiểm định chất lượng trường mầm non, bao gồm: Tự đánh giá của trường mầm non; đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non; đánh giá ngoài trường mầm non; công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non là 5 năm/lần. Trường mầm non đạt cấp độ 1, sau 2 năm học được đăng ký đánh giá để nâng cấp độ. Trường mầm non được công nhận đạt cấp độ 2, sau 1 năm học được đăng ký đánh giá để nâng cấp độ.

Tự đánh giá của trường mầm non là việc trường mầm non căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tự xem xét, kiểm tra, đánh giá, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Đánh giá ngoài trường mầm non là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành của trường mầm non

Kết quả đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) được sử dụng làm căn cứ để xem xét công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Việc kiểm định nhằm xác định mức độ nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và công nhận nhà trường đạt tiêu chẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước, giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn.

Dưới sự quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở, phòng giáo dục xây dựng kế hoạch, giám sát công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Tháng 01 và tháng 5 hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tháng 02 và tháng 7 hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và thông báo công khai trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động kiểm định chất lượng trường mầm non chịu sự thanh tra, kiểm tra chuyên môn của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của trường mầm non vẫn còn thời hạn, mà nhà trường không còn đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non thì cơ quan công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, các trường mầm non cần củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục.

Bảo Minh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại
Facebook Comments
Rate this post