HĐND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chuyển đổi 525 trường mầm non bán công sang công lập. Đồng thời có 8.053 giáo viên mầm non ngoài biên chế sẽ được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp, phần nào đã giải quyết những bức xúc lâu nay của ngành giáo dục Thanh Hóa.

Đó là những tín hiệu mừng đối với các giáo viên (GV) mầm non ngoài biên chế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lâu nay hưởng lương theo quyết định 2480, đã được “hiện thực hóa” tại kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh Thanh Hoá Khóa XVII.

Theo báo cáo, Thanh Hóa hiện có 653 trường mầm non, trong đó có 122 trường công lập, 6 trường tư thục và 525 trường bán công. Cơ sở vật chất tại các trường mầm non bán công còn nhiều thiếu thốn, xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học, do tỷ lệ ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ còn thấp.

Thanh Hóa hiện có 653 trường mầm non.

Chính vì thế, việc chuyển đổi các trường bán công sang công lập sẽ tạo điều kiện tốt cho công tác đào tạo bậc học mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua tờ trình về việc chuyển đổi 525 trường mầm non bán công sang công lập. Theo đó, tổng số người được tuyển dụng vào viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non là 8.483 người, trong đó có 35 hiệu trưởng, 212 hiệu phó, 8.053 GV và 183 nhân viên.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, tại các địa phương chưa có tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư nào đăng ký tiếp nhận đầu tư chuyển đổi trường mầm non công lập sang dân lập, tư thục, do hiệu quả đầu tư kinh doanh dịch vụ mầm non còn thấp, chậm thu hồi vốn. Chế độ tiền công đối với cán bộ, GV, nhân viên ngoài biên chế tại các trường mầm non còn rất thấp.

Thậm chí, nhiều nơi GV chỉ được nhận mức lương phụ cấp 200.000đ/tháng, không đảm bảo cuộc sống, trong khi chế độ đãi ngộ đối với GV trong biên chế cao hơn hẳn so với ngoài biên chế, tạo ra sự bất công bằng, tâm lý không yên tâm trong cán bộ, GV ngoài biên chế. Với việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập, các GV ngoài biên chế sẽ được tuyển dụng vào biên chế, sẽ có mức thu nhập cao hơn theo hệ số, cơ bản đáp ứng được nhu cầu cuộc sống và tạo niềm tin để GV yên tâm công tác.

Đặc biệt, khi biết được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi các trường bán công sang công lập, hàng chục cô giáo ở ngôi trường 100% GV không biên chế của xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, vui mừng khôn xiết.

Chia sẻ với phóng viên, cô Lê Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường xúc động: “Khi HĐND tỉnh thông qua tờ trình về việc chuyển đổi 525 trường bán công sang công lập trong đó có trường mầm non xã Thượng Ninh, tất cả các GV nhà trường đều rất vui mừng bởi 100% GV ở đây chưa được tuyển dụng, sẽ được xét tuyển dụng vào biên chế, điều đó tạo tâm lý yên tâm cho các GV tiếp tục công tác dạy và học”.

Như đã biết, vào đầu tháng 9/2011 vừa qua, nhiều GV mầm non ngoài biên chế tại xã Mậu Lâm và Thanh Tân của huyện miền núi Như Thanh đã đồng loại nghỉ dạy trong ngày khai giảng do thu nhập quá thấp, không đảm bảo yêu cầu tối thiểu của đời sống. Vì vậy, việc thông qua Nghị quyết trên sẽ giúp cho những GV bậc mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vững tâm trong sự nghiêp trồng người.

Nguồn tin: Báo Dân trí
Facebook Comments
Rate this post