I.   Giới thiệu chung:

1/ Tên trường: THCS  Thiệu Hoà

2/ Năm thành lập: 1994

3/ Địa chỉ: Xã Thiệu Hoà- Huyện Thiệu  Hoá- Tỉnh Thanh Hoá

4/ Điện thoại: 0373698126

5/ Hiệu trưởng: Lê Thị Thuỷ

II.  Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển:

Trường THCS thiệu Hoà được thành lập năm 1994 do được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thiệu Hoà.Đây là một địa bàn xa trung tâm huyện, đường xá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu nhiều. Tuy vậy được sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp lãnh đạo sự, cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường chất lượng giáo dục của nhà trường đã từng bước được nâng lên. Cụ thể tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đều đạt 97% trở lên lên lớp đạt 98% Trở lên , tỷ  lệ học sinh thi đậu vào cấp 3 công lập hàng năm đều đạt mặt bằng chung của huyện.

III.  Quy  mô

a/ Trước đây:

Số lượng giáo viên năm trường mới thành lập là 12 . với 8 lớp . Năm nhiều nhất là 29 CBGV với 18 lớp và 721 em học sinh.

b/. Năm học 2009-2010:

1/ Tổng số cán bộ giáo viên: 26

Số lớp : 10

-Khối 6:2

-Khối 7:2

-Khối 8: 3

-Khối 9:3

Tổng số học sinh: 335em

-Khối 6: 83 em

-Khối 7:65 em

-Khối 8: 90 em

-Khối 9: 97 em

4/ Số học sinh tuyển vào đầu cấp: 81 em

5/ Cơ sở vật chất: Hiện tại nhà trường có 9 phòng học  nhưng đang trong tình trạng bị xuống cấp cần phải được đầu tư nâng cấp mới đảm bảo cho hoạt động dạy và học.Hệ thống phòng chức năng, thư niện, phòng học bộ môn chưa có

Facebook Comments