Giới thiệu sơ lược về địa lý và lịch sử xã Thiệu Hoà – Thiệu Hoá – Thanh Hoá
1. Địa lý
Diện tích  6,57 km²
Dân số năm 1999  có  6.199 người
Xã Thiệu Hòa nằm ở phía tây nam của huyện Thiệu Hóa.
Phía đông giáp xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa.
Phía nam giáp các xã Dân Quyền và Dân Lực, huyện Triệu Sơn.
Phía tây giáp xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn.
Phía bắc giáp xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa.
2. Lịch sử hành chính
Vùng đất thuộc xã Thiệu Hòa ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc tổng Lôi Dương, huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên.
Năm 1826, huyện Lôi Dương chuyển sang phủ Thọ Xuân
Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), các thôn xã nói trên chuyển về thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa.
Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.
Năm 1977, xã Thiệu Hòa cùng với các xã phía nam sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu.
Năm 1982, huyện Đông Thiệu đổi tên thành huyện Đông Sơn.
Năm 1996, xã Thiệu Hòa thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập.
Hiện nay, xã Thiệu Hòa gồm có các làng:
Thái Khang: đầu thế kỉ 19 là một phần của thôn Cẩm Lý, xã Lỗ Hiền, tổng Lôi Dương, sau năm 1945 đổi thành Thái Khang.
Thái Hòa: đầu thế kỉ 19 là một phần của thôn Cẩm Lý.
Dân Hòa: tên cũ là Tối Thuần, đầu thế kỉ 19 là thôn Mật.
Dân Ái: đầu thế kỉ 19 là thôn Khoái thuộc xã An Khoái, tổng Lôi Dương.
Thái Thanh: đầu thế kỉ 19 là thôn A Vi thuộc xã Lỗ Hiền.
Thái Dương: trước là thôn Đa Niên thuộc xã Lôi Dương, tổng Lôi Dương.
Nguồn : Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Facebook Comments
Rate this post